Het einde van de eenzame manager

The Humanizing Turn verbindt rationeel en sociaal in bedrijf

De Humanizing Turn is een open leerplatform van leidinggevenden uit verschillende organisaties, die elkaar met raad bijstaan om oplossingen te vinden voor dilemma’s die het leidinggeven aan de nieuwe tijd met zich meebrengt.

De kracht van dit leerplatform ligt in de waardering voor het realiseren van de organisatiedoelen en het gelijktijdig slaan van de brug naar een invulling van modern leiderschap, dat aansluit bij de onvermijdbare eisen die de  nieuwe omgeving aan hen stelt. 

Door samen te werken met anderen en je ervaringen te delen leer je veel over jezelf

~ The Humanizing Turn ~

De deelnemende leidinggevenden leren:

  • Om te gaan met de dilemma’s van de nieuwe tijd. Zij leren de werelden van de rationele bedrijfsvoering (ruimte beperkend) en de sociale interactie met medewerkers  (ruimte scheppend) met elkaar te verbinden.
  • In hun eigen organisatie een beweging in gang te zetten om doelen te realiseren waar alle betrokkenen eigenaarschap op nemen.

Koerszoekend Leidinggeven

De constatering dat onze omgeving turbulent en instabiel is, is voor velen een open deur. Echter, in mijn onderzoek naar het leidinggeven aan de nieuwe tijd (The Humanizing Turn) geven de geïnterviewde CEO’s aan dat het hen onvoldoende lukt adequaat in te spelen op de veranderende werkelijkheid. Meer